O Firmie


obsługi geotechnicznej budów

Firma KIMERYD działa na rynku od 1996 roku i świadczy usługi głownie w zakresie wykonywania kompleksowych badań geologicznych, hydrogeologicznych, obsługi ujęć wód podziemnych oraz wykonywania wierceń badawczych i sondowań.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań geotechnicznych określających warunki gruntowo-wodne dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych budownictwa jednorodzinnego, mieszkaniowego, przemysłowego, handlowo-usługowego, dla potrzeb budowy i modernizacji dróg, obiektów sportowych, a także dla posadowienia wież i masztów itp.

Dysponujemy każdym potrzebnym sprzętem

Oferujemy prowadzenia obsługi geotechnicznej budów oraz kontroli wykonywania robót ziemnych (odbiory stanu zagęszczenia gruntów itp.).
Ponadto zajmujemy się także monitoringiem wód podziemnych, projektowaniem odwodnień budowlanych i geologiczną obsługa budowy pomp ciepła.
Nasze usługi obejmują również obsługę firm i instytucji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Przygotowujemy wnioski i operaty wodnoprawne (np. na pobór wód podziemnych, wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzenie wód i ścieków itp.) wymagane przepisami prawa wodnego, pomagając jednocześnie przy uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.

podchodzimy indywidualnie do każdego zlecenia

Stosownie do zmieniających się wymagań i oczekiwań klientów podchodzimy indywidualnie do każdego zlecenia – szczegółowo analizujemy potrzeby i oczekiwania Zleceniodawców. Dysponujemy niezbędnym sprzętem do badań i specjalistycznym oprogramowaniem. Wszystkie prace wykonywane są przez wykwalifikowanych specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz wiedzę i doświadczenie umożliwiające świadczenie wysokiej jakości usług.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług zapewniając terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych prac.